Strona główna  |  O nas  |  Sponsorzy  |  Kontakt

O nas

* Historia
* Zarząd
* Pracownicy
* Członkowie
* Statut

 
O nas *
Cele *
Galeria *
Terapia zajęciowa *
Publikacje *
Choroby *
Forum *
Linki *
Partnerzy *
Wolontariat *
Aspekty prawne *
O nas

Na bieżąco   

 

 

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” powstało z inicjatywy grupy osób zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem choroby psychicznej. Zarejestrowane zostało 26 czerwca 1996. Celem głównym Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom i opiekunom. Organizacja nastawiona jest na działalność nie przynoszącą zysków a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i sympatyków finansując ją ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, grantów itp.

W ramach swojej działalności stowarzyszenie:

·        organizuje różne formy samopomocy osobom chorym oraz ich rodzinom i opiekunom;

·        bierze udział w konferencjach, szkoleniach seminariach lokalnych, krajowych i zagranicznych;

·        organizuje co roku turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pikniki itp.;

·        uruchomiło i wyposażyło klub pacjenta „Żółty Tulipan” spełniający funkcje świetlicy socjo-psychoterapeutycznej, który mieści się przy ul. Niesiołowskiego 20 w Toruniu. Świetlica jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku i jest dostępna dla wszystkich osób leczących się w Poradniach Zdrowia Psychicznego. W świetlicy funkcjonuje kilkanaście sekcji i pracowni;

·        podejmuje nieustannie inicjatywy zorganizowania w przyszłości m.in. warsztatów terapii zajęciowej, hosteli, pomieszczeń dziennego pobytu (Fountain Houses), mieszkań chronionych, centrum interwencji kryzysowej, poradnictwa itp.;

Stowarzyszenie jest członkiem honorowym ogólnopolskiego komitetu do realizacji światowego programu „SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI”, realizuje również program „Przyjaciel”.

Siedziba stowarzyszenia „Współpraca” jest jednocześnie siedzibą ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA.

^do góry^

 


Dziś imieniny:


Losowy cytat:


Subskrypcja
Jeśli chcesz dostawać
na swojego maila bieżące informacje
 ze strony podaj go w polu poniżej.

Wszelkie prawa zastrzeżone "Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca", webmaster Damian Fajfer

Strona główna | O nas | Forum | Kontakt